Khóa học

TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI HẢI PHÒNG

TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI HẢI PHÒNG

Cùng lập team tham gia ngay lớp TIẾNG ANH GIAO TIẾP tại MES để nhận được 2 buổi học PHÁT ÂM CHUẨN FREE nào các cậu !!!

ELTS Writing Test On 18th August With Band 8.0-9.0 Sample

ELTS Writing Test On 18th August With Band 8.0-9.0 Sample

ELTS Writing Test On 18th August With Band 8.0-9.0 Sample  

ELTS Writing Test On 25th August With Band 8.0-9.0 Sample

ELTS Writing Test On 25th August With Band 8.0-9.0 Sample

ELTS Writing Test On 25th August With Band 8.0-9.0 Sample  

ELTS Writing Test On 8th September With Band 8.0-9.0 Sample

ELTS Writing Test On 8th September With Band 8.0-9.0 Sample

ELTS Writing Test On 8th September With Band 8.0-9.0 Sample

IELTS SPEAKING PART 2 TOPICS (January - April 2019)

IELTS SPEAKING PART 2 TOPICS (January - April 2019)

IELTS SPEAKING PART 2 TOPICS (January - April 2019)

HỌC GIAO TIẾP TẠI HẢI PHÒNG

HỌC GIAO TIẾP TẠI HẢI PHÒNG

MES sắp khai giảng khóa học Giao Tiếp Cơ Bản, nhanh tay lập #TEAM đăng kí cùng hưởng ưu đãi lớn dịp Giáng sinh nào các cậu !!!

KHÓA HỌC: IELTS VOCABULARY FOR SPEAKING AND WRITING

KHÓA HỌC: IELTS VOCABULARY FOR SPEAKING AND WRITING

KHÓA HỌC: IELTS VOCABULARY FOR SPEAKING AND WRITING

ĐỀ THI IELTS WRTING

ĐỀ THI IELTS WRTING

ĐỀ THI IELTS WRTING NGÀY 15/12/2018

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC IELTS 4.0+

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC IELTS 4.0+

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC IELTS 4.0+