Khóa học

[TRI THỨC KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC]

[TRI THỨC KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC]

Trải nghiệm hoàn toàn mới với “ Khóa học tiếng anh giao tiếp cho người TRUNG TUỔI” 

Hai lý do bạn không đạt điểm cao trong kì thi TOEIC ❔❔❔❔

Hai lý do bạn không đạt điểm cao trong kì thi TOEIC ❔❔❔❔

Hai lý do bạn không đạt điểm cao trong kì thi TOEIC ?????

giao thông (Transportation)

giao thông (Transportation)

Một số từ vựng liên quan đến giao thông (Transportation) thuộc phần 1 (Picture Description) của bài thi Toeic nhé ^^

GET cũng là một động từ đa nghĩa khi đi với các GIỚI TỪ khác nhau. Cả nhà SHARE để lưu lại cho nhớ nhé ^^

GET cũng là một động từ đa nghĩa khi đi với các GIỚI TỪ khác nhau. Cả nhà SHARE để lưu lại cho nhớ nhé ^^

GET cũng là một động từ đa nghĩa khi đi với các GIỚI TỪ khác nhau. Cả nhà SHARE để lưu lại cho nhớ nhé ^^ 

"Make" cực kỳ quan trọng trong TOEIC reading nhé! ^^

"Make" cực kỳ quan trọng trong TOEIC reading nhé! ^^

"Make" cực kỳ quan trọng trong TOEIC reading nhé! ^^

CÁC DẠNG CÂU HỎI WHEN trong bài thi TOEIC

CÁC DẠNG CÂU HỎI WHEN trong bài thi TOEIC

CÁC DẠNG CÂU HỎI WHEN trong bài thi TOEIC