BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING QUÝ 3

MES xin dành tặng các bạn đang chuẩn bị thi IELTS trong quý 3 (tháng 9-12/2018) bộ đề mới nhất của IELTS Speaking 

Các bạn ấn vào link này nhé: https://drive.google.com/drive/folders/1gFba-nX2qdZ4ykAzrHc2G-GrnscNzVGw

Chúc các bạn thi tốt !!!