Improve Your IELTS Reading/Writing/Listening & Speaking Skills (Macmillan)

[HỌC IDIOMS CÙNG MES]

 

We have picked only fresh and common English idioms, so you won't have any communication problem with any English speaker around the World

Cùng lưu lại để học nào các bạn

 

=============================

MES - đối tác của British Council & IDP - địa điểm trực tiếp nhận hồ sơ dự thi IELTS tại Hải Phòng

 

CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP.

CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP.

Hotline: 0931.59.69.90 / 0931.56.58.58