FULL BÍ KÍP WRITING CÙNG MES

 
Writing là 1 trong những kỹ năng quan trọng khi học Tiếng Anh tuy nhiên cũng là 1 trong những kỹ năng ''khó nhằn'' nhất phải không nào
MES hiểu lòng bạn nên đừng lo,MES đã tổng hợp cho bạn những tài liệu có ích nhất để củng cố kỹ năng writing của mình
Dưới đây là tài liệu và link học và luyện viết giành cho mọi lứa tuổi nha
I. SÁCH HỌC VIẾT TIẾNG ANH CHO TRẺ
1. Bộ sách Write Right - Phù hợp vớ độ tuổi cấp 1
Bộ sách gồm 3 quyển giúp con hình thành thói quen viết từ cơ bản
https://drive.google.com/drive/folders/1JOGZDxtzCYcyC5ffcldSz8H3ojcm4kFU?fbclid=IwAR1fctEE7pq6vyBcOUXp_ISllHa_jzLKJuBk48TfNAB7r4VqgLPFCuiG97Y
2. Bộ sách DRAW.WRITE.NOW - Drawing and Handwriting Courses for Kids (từ Book 1 đến 8)
https://drive.google.com/drive/folders/1gWkyF4Ru_vQN10g1Lz6krRJ1MH2dBLdE?fbclid=IwAR15-rx8qJXDcKq_MZppTYz8ALLUajiwqrn_RftKjF2NK5r9OA9Et5tUZ24
3. Evan - moor writing: Luyện viết cơ bản
https://drive.google.com/drive/folders/1okZ1fJAqSRwNQPH_3FKkeHw8YNGNNOGC?fbclid=IwAR2dbveasI20xdc1HB3Y8fGkJvbdISFd29W2iZODGUtTUe0UojfEtn_Rkx4
4. Pictures for writing
https://drive.google.com/drive/folders/1pNh4wE0UMIrI2xpG8JM1iKca4wx4tKVl?fbclid=IwAR2TFPKkKBzrV3v6GJoYMygdWwyjcR5j6DpCwIu_0TqPufieTBTgzP0h_zg
5. Daily Language Review (từ Grade 1 - 8 )
https://drive.google.com/drive/folders/1xVF2YUwPFIiUXVUOIp6ISsXhWeUFuk05?fbclid=IwAR3jSpLrXaho09aoHkqI6vQV-Th8OkQXFi6IaMfRpCzOPxvtgzLQwzNxWhk
6. Daily Paragraph Editing (có 2 quyển)
https://drive.google.com/drive/folders/1EtwniFtXs89fAH1-1YOlHoSdsA-N7PEJ?fbclid=IwAR3u6W2pbI7SaDHNOrR9OInnlxfh3kAyIPEtFAIt8xpW6oLXRtsWZnG7Y0s
7. Bộ sách Explorer Junior Library How To Write
https://drive.google.com/drive/folders/1-uX7-yWh_9ye3O--SJj6HgwoGZvc-P_q?fbclid=IwAR1OC6wig6svh6ikz0P0yL2jVTbPYRIeq8BUIyP3SUH_TtZTMuLliRI0eUI
8. Skill Sharpeners Spell Write Grade K, 1, 4
https://drive.google.com/drive/folders/1BYrcpB8RThU1BuD4QUxWrEW-K9OZscLJ?fbclid=IwAR1oPSDRa1bUBe7eHn9ZOnJPztDjA71jiRBm547tqfYk2HNjkbo7rkqBzh0
Oxford Primary Skills: Reading & Writing - trọn bộ từ lớp 1 - 6
https://drive.google.com/drive/folders/1vnNsjiaUg0T8HYaqe5RI3om7XMFi-1M8?fbclid=IwAR1hAbz53rjZNUJ7rgkqSHyS5jY9bKec9bpcj8S7FkunDC5yRXAA2Oeb1UU
10. WRITING SKILLS SUCCESS IN 20 MINUTES A DAY
https://drive.google.com/drive/folders/1zqQsnW53TRKp6GqUA4_9DEuc36UtSgTG?fbclid=IwAR1hPLIJ2oLr-1a9OotKJv-mHH1h63cg8Nz20naFWCDBB0KKebul_08SQoc
11. Picture Prompts để giúp con tưởng tượng, xây dựng cốt truyện theo khoảng 4 bức tranh lúc đầu. Sau đócó thể giảm dần còn 2 bức hay 1 bức tranh Picture Prompts, dành cho các bé tiểu học viết tiếng Anh:
--- 101 Picture Prompts to Spark Super Writing
https://drive.google.com/file/d/1a4of1CQkZDsLQ6vAb1IIiVrNcsyQ4Pyg/view?fbclid=IwAR1rsz0AZopE1e89bXIZ1TATY185AZVEs8H1lU3hYpfPSuMeKhUHlS63CCY
--- Trang giúp bố mẹ lấy nguồn Writing Worksheets - Story Pictures cho con
https://www.superteacherworksheets.com/writing-storypics.html?fbclid=IwAR2wAeO0WMVoWa-XecPH1LdnYLfTmwe8cvgcFdmRWHC4V52PC06XyiL8-I0
--- 501 Prompts (không pictures) để bố mẹ đọc gợi ý chủ đề cho con viết bằng tiếng Anh:
https://drive.google.com/file/d/1gqzBbUda6iQPF_zEmdrJqTmFpcBSuI-2/view?fbclid=IwAR10it2Tg3Q_puPWWgm6J6nRt8sbukOiBfiFYKmBl3LIm488Be6agvJRIVw
11. Các Writing Worksheet: giúp con Tập viết từng ký tự, Tập viết đúng ngữ pháp, Vẽ và viết theo chủ đề
https://www.allkidsnetwork.com/writing/?fbclid=IwAR188vEWZsUWSCx1j4BuMmQYC_Fbc2gube9O7dd1bm4TeciCbwuN4ZYyfG0
II. SÁCH HỌC VIẾT TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO
1. Academic writing handbook international student
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZxOymJg3u_zACEnjo74atnE1DCY3Ew0O%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR0ht1EizGy2LDZnNmXpJuu1-vWrglCIpXggjurt0byLhuaYZSEtVWNr7oY&h=AT1NleUnq5kz_aLpZF5Nn1PyCL0e5BuKwixK9oBvHzCOzWY9y7q_5WJ84F0UtnSm7jnZZ2ol7N58uSmdsY45TnCW_6YbmQv0nbzYqwrrizg5LeDi8pcpYbg_3DD6ZvLJGRyUxEjG9zVlM_yXrezGLVy02jSIERPuaKfXkYvOvHJUQkyUbch_9KRO_RYClL38PACFOm0T-hu9vP52J-LTAmqmy5gqXQRjU2ecSQ0tLQHSL8gv0EdzzkSI3taFHnRjQrhITyUBDfE4dcozrYeWdnJr-NeIVv6TN7eg_5FTiIssJw9Ey0MSHbajqlA_xf6MQm_xiqTp2ECr5DNRjbjhso7EOgfWU-WIzDAA7cDQI0XDwyahuNlujauuJvQ51U8Q4HcoDkjrDoFpry7k6-pCCs_70i11-DxnQdW8UIzm-jFF4ulYuX2HqFag7OHuEYmYarqSGrYSuweBqi3nqeYr0yxdVCpDFWURqGa6uZaTPEe-qa9r8wOyV_YKs704CoZxbt12iKDvmHSPn6-sa8w2wPwN2D2VhTagc6enNz3ft8ynKSkBY0_xzVdFcqWaXDUdx5J1sW0I80Jt5DeyJIXldUPAuvdXumgSopTZWL6LGSJLJrmgfRwxN1sppVyc0UjasIsfMcWaUUPpwxdmAA2x
2. Writing analytically, 6th edition - Viết phê phán
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1HtmUPQEcdKRJ2X5C0wpmXdTfQ-Mz2DLB%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2G_wvYm-0lyIfSWCFkkCRWxSv8AsvPqN_Yd8jOhLoB92-uDEnzyHOY3_8&h=AT2WpaPj0Jfggve_5C7mkOFzoXgEGkbRmfyVmTx5NvNVQicKAMLoUhldorhwxB6ZXdKX2nlCh63ngOTOcb_3ekXbYIwaDKRAktKMiPEE_dDuGmF65okQ_vqpp4oM0lKrcW_4XJ4pp2F1AR6KqlcIAiEI8jhRXk6TOmetsh8BVfPd3-NDonBVttRHOYOyF-OnsKqoBkdkChy3h4b76WZkq6YRHT8ci3KLkwY4tyYsC0w9ogFKYp1Gjn6CewlS_MM4u8run9Qm_SQZcm3Z37RUmy2ANNlClrgYGTmkwTqItH9tUiaRqohRitN0-BG1Gn5KclgAMzvYGp6zKurnQyW0_B1Wl6bW5brQeM1dPltJiFyRnJfwZqcdSpRjOoOHRgu2kKgXrq5FStJcRRr-xH5U0Ft-Q2Y46F6t1Hu9Lkld2TwAPpKwIXr9VrycTfVX-h9sd5SOxO68Mj4MEsEnB5bp2QYOnBl5-kgHf_befbf4RVzw1acCxKw2xXGhQuf1DWqWkoBnNGak2-668Es_zm3yCicSK0eO0nCCH4PGTPcT8JZSW5N0enirHiY9W-YVYyP4rZXH9tSTOZjp3ztW34cgK4Ii8lb8D66ahKrUmaKB9b8MRS_Wd0W-zGiqOjRWAnp9Mn4ivknCS15dnawJYYIt
III. SÁCH LUYỆN VIẾT IELTS
1. Improve your IELTS Writing Skills:
Cuốn sách gồm 10 bài học dựa theo 10 chủ đề, bao gồm các hướng dẫn cơ bản nhất để bạn có thể viết được một bài IELTS hoàn chỉnh. Điểm nổi bật là mỗi bài học có những "key points" chỉ cho chúng mình cách tiếp cận từng writing task đó! Sách dành cho các bạn target mục tiêu Band: 5.0 - 6.0 IELTS
https://drive.google.com/file/d/1TxMF8ycuSHXRQiIdSc6oODtk4kqxfTfk/view?fbclid=IwAR1DxmH6iVSAb4MK_HuLaWvX9Cp11wqO0NjxxKg11xkodkiiYJ4E3LJIIC4
2. Writing task 1 (new oriental)
Sách gồm các bài mẫu Writing task 1 của Mat Clark, thích hợp cho các bạn muốn học viết theo phong cách Mat Clark. Cùng với những mẹo hay cho bạn vận dụng vào luyện viết hiệu quả.
https://drive.google.com/file/d/1qM6MM51qF_VGP72V4Xa58fXGMBDQfv0S/view?fbclid=IwAR24vANEk95DirSZZGWZQJ2ezLI6-sLDzqRARha-KontMCcN-q6625NBCsY
3. Writing task 2 – Mat clark: Sách
Đây là cuốn sách Writing rất hay. Hướng dẫn các bạn cách viết từng câu đến từng đoạn văn ngắn và cả bài viết Task 2. Bạn học cách triển khai ý tưởng, phát triển nội dung đúng theo định hướng tiêu chí của đề thi Writing.
https://drive.google.com/file/d/1ikynKLckDrxl_kKNs3zfOq0dnqZCpUw9/view?fbclid=IwAR0Qw1yhOTyyetf0Acjt2ikHCAE8ycfmMDcrWExt1HLmMNHQFQ-IyyV4kgA
4. Barron's Writing for IELTS:
https://drive.google.com/file/d/1TCUv60BDO-dXJjwHP1zm4rgoSnRff6_p/view?fbclid=IwAR3GK3WwqDmi_qjS4D0QPMsgfXzyYyiBkq8kWh8c0TQ_VSV_53bPQKgIdNU
Cuốn này không phân band và dành cho mọi đối tượng ôn thi IELTS, tập trung vào phát triển cho người học một số kĩ năng chính, cũng là các tiêu chí chấm bài: Task Achievement/ Coherence and Cohesion/ Lexical Resource/ Grammar Fluency.
5. HIGH-SCORING IELTS WRITING - MODEL ANSWERS (BASED ON PAST PAPERS)
Một cuốn sách học writing không thể bỏ qua sẽ giúp các bạn cải thiện khả năng viết của mình từng ngày một cách rõ rệt khi học theo hướng dẫn của sách.
https://drive.google.com/file/d/1io40ODhCBKJ1jh8ghj1MfvZEP2DwWS45/view?fbclid=IwAR276GSXq5ZnQiwzie8SSIq2eB6vqhOatsFqITMtXtjigrOqIra5HEBjRT4
6. Academic Writing for IELTS by Sam McCarter
Cuốn sách rất nổi tiếng về Writing của Sam Mc Carter. Sách gồm 2 phần: phần 1 cho task 1, phần 2 cho task 2. Mình đặc biệt thích phần 2 của sách này. Viết rất chi tiết về cách làm thể nào để viết một đoạn văn academic.
https://drive.google.com/file/d/1V_ZdEJ1cP2abm36AOCgQ8NJpvXHbSX87/view?fbclid=IwAR1-lNGWGpGEFyvbLiAmufrsnfSkb0nJ3k04djxmQdEZJpx8g3h4E2T_NKM
7. MARVELLOUS TECHNIQUES FOR IELTS WRITING
Sách phân các dạng của task 1, task 2 ra thành các chủ đề nhỏ.
Trước mỗi dạng, có phân tích kỹ 4 tiêu chí chấm điểm. Đây là một điểm mà mình đánh giá là hay hơn so với mấy sách khác
Có cung cấp nguồn từ vựng, bài mẫu giải cho từng chủ đề. Hướng dẫn triển khai ý cho phần task 2 khá chi tiết so với các sách khác.
https://drive.google.com/file/d/1kx5vvtw_RxVmzvvyAqr17Kwossfzsm9s/view?fbclid=IwAR0LyIK_uwcwyaaG3vH3iHSWome73Si1jVhZNgNp5acfUqzT6RDWAskkQdc
8. IELTS Ryan
How to write at a band 9.0 level. Sách chỉ dành cho những bạn nào đã có kiến thức IELTS writing đạt khoảng 7.0+ đang đặt cho mình mục tiêu cao hơn nữa.
https://drive.google.com/file/d/1UGRTHlnQObGQRFFRFK_BvErRYdeYVqRF/view?fbclid=IwAR2ABWwQNG_8VIdtBR-Yr2MsiPrhwYo4feQms3ZKsuNUMBlqAmN-zCZqTG8
9. Sách A Solution to score 8.0
Tổng hợp các bài văn mẫu band >= 8.0 cho người học tham khảo cách triển khai ý tưởng, đưa từ vựng và cấu trúc câu khó vào bài viết để ghi điểm tốt.
https://drive.google.com/file/d/1DsVXeERZJwzfN3wsYVjOctUeBFC8erin/view?fbclid=IwAR0mh9rTh_qv6goypTQJTYsmkw2F7CEhbHq3oBzIxScuLc2D9p3ODCsBoZ8
10. 15 Days’ Practice for IELTS Writing
Sách tổng kết tất cả các kỹ năng chính trong môn writing nhằm giúp bạn đạt điểm số mà bạn mong ước trong kỳ thi IELTS. 15 Days’ Practice for IELTS Writing như lộ trình học writing ngắn ngày được viết với phong cách rất khác so với các sách writing thường thấy sẽ giúp bạn có thêm kiến thức tốt nhất trước khi bước kỳ thi thật. Một tài liệu rất bổ ích mà bạn nên tham khảo:
https://drive.google.com/drive/folders/1HfhCJbA2pVbtRt1ZHxgxIjLq_yEnAsab?fbclid=IwAR1TffeoEs1GqnBrgtNHK9LWlqw_yzei-cOehYJs0Iwre90gw7YWgnOV1Z0
IV. TỪ ĐIỀN
3 bộ từ điển không thể thiếu cho quá trình tự học Writing
1.Oxford learner dictionaries
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/?fbclid=IwAR3uqfh9IO8Shlj5WE0Xl__u-WNeNmWwnr-FDEdZWaHwCY6Y86fCvW4fPqs
2. Từ điển từ đồng nghĩa: Thesaurus (synonym)
https://en.oxforddictionaries.com/english-thesaurus?fbclid=IwAR1p25vawlICDJJMNy50CexWHp-m99K3jYtlR1OzIO8J12TbkCgLuFcwaQo
3. Collocation
http://www.freecollocation.com/?fbclid=IwAR2f74ke3qHreGaXRk5jIHUQapbL5urd-kSfsr_Ak7e5SJg9biEghI3slrw
V. CÁC TRANG WEB LUYỆN WRITING ONLINE